Organic, bilingual and multicultural childcare in the heart of Cardiff

Popeth am Feithrinfa Nythgywion

Yn gynnig y gofal a addysg gorau am blant ifanc o Gaerdydd
Logo 14 Transparent.png

  • Mae Meithrinfa Nythgywion yn lleoliad amlddiwyllianol, eco-gyfeillgar, iachus a chartrefol, sy'n gofalu am ac addysgu babanod o 3 mis oed i blant o 5 mlwydd oed. Mae clwb gwyliau hwyliog sy'n canolbwyntio ar goedwigoedd hefyd ar gael i blant ysgol hyd at 12 mlwydd oed.

 

  • Rydym yn ddarparu ein gofal yn Gymraeg a Saesneg. Bydd sesiyniau iaith ychwanegol ar gael ar gyfer plant cyn-ysgol, plis gofynnwch am ragor o wybodaeth am hyn os oes eisiau. 

  • Dewiswyd staff cymwys a phrofiadol iawn i'w ddarparu y gariad, sylw, gofal ac addysg orau y mae eich plentyn yn eu haeddu

​​

  • Prydau a byrbrydau cartrefol, iachus ac organig yn cael eu pharatoi yn dyddiol gan ein cogydd brofiadol, gydag amrywiaeth o opsiynau ddietegol ar gael.

​​

  • Mae'r holl brydau organig, llaeth a hanfodion hylendid bioddiraddadwy wedi'u cynnwys i fewn ffioedd y feithrinfa.

  • Rydym yn ddarparu 'Porth Rhieni' diogel ar-lein, lle gall rhieni cyfathrebu â'u gweithiwr allweddol yn ogystal â weld ein calendr digwyddiadau. 

  • Mae'n bwysig i bobl ifanc i ddathlu amrywiaeth yr hil ddynol. Mae Meithrinfa Nythgywion​ yn gwerthfawrogi'r hyn sy'n gwneud pobl yn wahanol trwy gofleidio pob ffydd a ddiwylliant.

  • Ethos y feithrinfa yw "gofalu a pharchu'r byd rydyn ni'n byw ynddo". Rydym am sichrau bod plant yn tyfu i fynu gan wybod pwysigrwydd amddiffyn ein planed ar gyfer y ddyfodol. 

Prisiau y Feithrinfa

Prisiau y Feithrinfa

Tyfu

Plant Iachus

Tyfu

Plant Iachus

Clwb Gwyliau

Cofrestru am Clwb Gwyliau

Lluniau