Next Club Dates:

  • Half Term = Monday 31st May - Friday 4th June

  • Summer Holiday = Monday 26th July - Friday 27th August

Dyddiadau'r Clwb Nesaf:

  • Hanner Tymor = Dydd Llun 31 Mai - Dydd Gwener 4 Mehefin

  • Gwyliau'r Haf = Dydd Llun 26 Gorffennaf - Dydd Gwener 27 Awst

1.png
2.png

A place where children can socialise and take part in lots of fun and exciting forest themed activities.

Only 8 places available each day.

 

Book Now to secure your place!

*Full refunds given in case of lockdown and services are unable to be provided.

Man lle gall plant gymdeithasu a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar thema'r goedwig.

Dim ond 8 lle sydd ar gael bob dydd.

 

Archebwch Nawr i sicrhau eich lle!

*Ni ellir darparu ad-daliadau llawn rhag ofn y bydd y clo a'r gwasanaethau

Registration

To register your child, please take the time to fill out the information below.

Required Days