Next Club Dates:

  • Summer Holiday = Monday 26th July - Friday 27th August

Dyddiadau'r Clwb Nesaf:

  • Gwyliau'r Haf = Dydd Llun 26 Gorffennaf - Dydd Gwener 27 Awst

1.png
2.png

A place where children can socialise and take part in lots of fun and exciting forest themed activities.

Book Now to secure your place!

*Full refunds given in case of lockdown and services are unable to be provided.

Man lle gall plant gymdeithasu a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar thema'r goedwig.

Archebwch Nawr i sicrhau eich lle!

*Ni ellir darparu ad-daliadau llawn rhag ofn y bydd y clo a'r gwasanaethau

Registration

To register your child, please take the time to fill out the information below.

Required Days