Gofal plant organig, dwyieithog a diwylliannol yng nghanol Caerdydd
Y Nyth
Logo 14 wrting transparent.png
Gofal plant i'r eco, organig, dwyieithog a amlddiwyllianol yng nghanol Caerdydd

Croeso i'r Nyth ni

Ble mae plant yn tyfu dysgu a cael hwyl gan defnyddio y deunyddiau naturiol o'i gwmpas

Gosodiad cariadus a gartrefol sy'n darpani gofal a addysg ar gyfer babanod o 3 mis oed i blant o 12 mlwydd oed

Agor: Dydd Llun-Dydd Sadwrn 8yb -6yp

Sesiynau ychwanegol ar gael: 7.30yb-6.30yp

52 wythnos y flwyddyn

Contractau Amser-Tymor ar gael

Clwb Gwyliau 'Coedwig - Hwyliog' ar gyfer plant 4-12 mlwydd oed

Pob ffi yn cynnwys:

Gofal ac addysg o ansawdd uchel

Llaeth a bwyd organig

Cewynnau bioddiraddadwy